Kracht van alarmgroep Nederland

Rondom een te verwachten grote uitbraak van het Corona/Covid-19 hebben de leden van de Alarmgroep Nederland onderling een aantal protocollen vastgesteld en afgestemd.

Alle leden hanteren zowel op het bedrijf zelf alsook bij contacten met afnemers de door de RIVM geadviseerde regels en zullen deze ook aanpassen naar gelang deze door de RIVM worden bijgesteld.

Nog belangrijker is dat bij een eventuele verplichte sluiting van een bedrijf van een van onze leden besloten is dat bijvoorbeeld de storingsopvolging zal worden uitgevoerd door een van de andere leden van de AGN.

Dit waarborgt niet alleen de continuïteit van het gesloten bedrijf, maar verzekert vooral de afnemers van dat bedrijf van het met hen overeengekomen serviceniveau.
Hieruit blijkt wederom het belang voor de afnemers van de verregaande samenwerking binnen de AGN.

Benieuwd wie onze leden zijn? http://ow.ly/ss7R50yNDDU