Onderhoud noodverlichting verplicht

Onderhoud noodverlichting is verplicht

Noodverlichting, een belangrijk onderdeel van elk bedrijfspand, waar lang niet altijd serieus mee omgesprongen wordt. Hopelijk is het in werking treden van noodverlichting niet vaak nodig, maar het is wel wettelijk verplicht. Dit is o.a. opgenomen in de Arbowet en het Bouwbesluit.

Gebouweigenaren zijn verplicht om noodverlichting te (laten) plaatsen, en als werkgever bent u verplicht om hieraan jaarlijks onderhoud uit te laten voeren.

De vluchtroutes moeten te allen tijde duidelijk zijn, waarbij het goed is om te onthouden dat een (kleine) verbouwing of verplaatsing van bureaus of machines al de vluchtroutes kan veranderen. In geval van calamiteiten zijn vluchtroutes van levensbelang. Om als gebouweigenaar en/of werkgever aan uw zorgplicht te voldoen (en aansprakelijkheid te ontlopen), is plaatsing en onderhoud essentieel.

Het onderhoud bestaat uit een visuele controle van de vluchtroutes, de noodverlichtingsarmaturen worden onderhouden en op functie getest, en er wordt afsluitend een rapportage opgemaakt.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met een van onze leden: https://alarmgroep.nl/ledenlijst/